Remedial Teaching

Persoonlijke begeleiding op maat!

in Eindhoven en omgeving

BPHV biedt Remedial Teaching aan voor (aankomende) leerlingen van het primair- en voortgezet (speciaal) onderwijs in Eindhoven en omgeving.

Waarom RT?
Dit is voor kinderen die hulp nodig hebben op een pedagogisch/didactisch vlak, omdat zij lager dan gemiddeld presteren. Dit kan komen door bijvoorbeeld een leer- of gedragsstoornis, zoals dyslexie of ADHD of de prestaties zijn niet wat u denkt te kunnen verwachten van uw kind. Door middel van een gesprek en eventuele activiteiten wil BPHV samen met u en uw kind achterhalen waar de oorzaak ligt van het probleem.

Op het moment dat er nog geen onderbouwende onderzoeken zijn gedaan vanuit school of een andere instelling, zal BPHV een onderzoek uitvoeren. Daarop volgend wordt er een behandelplan gemaakt. Daarna zal BPHV samen met uw kind een begeleidingstraject ingaan, waarbij de nadruk wordt gelegd op zijn kwaliteiten. Tips en adviezen rondom het kind zullen altijd met de ouders en, indien mogelijk, met de betrokken docenten worden besproken. Hiervoor zullen met enige regelmaat evaluatiegesprekken plaats vinden.

Hoe?
De Remedial Teaching wordt individueel aangeboden.
Op aanvraag en beschikbaarheid kan uw kind eventueel ook aansluiten bij een groep.

Waar?
De RT wordt op school (in overleg) of op locatie aangeboden; Alard du Hamelstraat 66 in Eindhoven.

Kosten?
Voor de actuele kosten kunt u contact opnemen.