Huiswerkbegeleiding

BPHV biedt huiswerkbegeleiding aan voor (aankomende) leerlingen van het primair- en voortgezet (speciaal) onderwijs in Eindhoven en omgeving.

Huiswerkbegeleiding
Dit is voor kinderen die behoefte hebben aan ondersteuning bij het plannen van hun huis- en leerwerk. De ondersteuning richt zich voornamelijk op de manier waarop het kind zijn huis- en leerwerk plant en uitvoert. De doelen van de huiswerkbegeleiding zijn:

  • Zelfstandig kunnen studeren.
  • Zelfstandig het huis- en leerwerk kunnen organiseren.
  • Het vergroten van de studievaardigheden.
  • Het verminderen van vakinhoudelijke achterstanden.
  • Het verbeteren van de werkhouding en motivatie.
  • Het verbeteren van het sociaal-emotioneel welbevinden.
  • De ontlasting van de thuissituatie.
  • Het vergroten van de zelfstandigheid.

De ondersteuning kan bestaan uit het plannen en uitvoeren van het huis- en leerwerk (bijvoorbeeld agenda- en tassengebruik), controle/overhoringen, het contact leggen met de leerkracht over ondersteuning/begeleiding en vakinhoudelijke uitleg.

Hoe?
De huiswerkbegeleiding wordt individueel of in groepsverband aangeboden. In een groep streef ik naar het maximale aantal van vier leerlingen.

Waar?
De huiswerkbegeleiding wordt op locatie aangeboden; Alard du Hamelstraat 66 in Eindhoven.

Kosten?
Voor de actuele kosten kunt u contact opnemen.

Ontvangt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor uw kind? Dan kan (een gedeelte) van de huiswerkbegeleiding in combinatie met een coachingstraject aangeboden worden.