Coaching

Persoonlijke coaching op maat!

in Zuidoost-Brabant, midden-Brabant en Noord-Limburg

BPHV coacht kinderen, jongeren en volwassenen met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D, ASS, ODD, NLD, etc.) in de thuissituatie, binnen zijn gezinssysteem en netwerk. BPHV biedt ze de hulp en ondersteuning die zij op dat moment nodig hebben. Binnen deze coaching wordt er gewerkt aan individuele doelen, die aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt. U kunt hierbij denken aan de volgende doelen:

  • Het bevorderen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid (zelfstandig aankleden, boodschappen doen, koken, persoonlijke hygiëne, etc.).
  • Ondersteunen bij vaardigheden, die de zelfstandigheid bevorderen (administratie, het huishouden organiseren).
  • Ondersteunen bij het aanbrengen en uitvoeren van een (dag)structuur (agenda gebruik, dag/week planning).
  • Ondersteunen en begeleiden van het netwerk/de omgeving van de cliënt (ouders, gesprekken op school/werk, vriendjes etc.).
  • Ontlasting van de ouders, zodat u als ouder even een moment voor uzelf kan hebben.

Er wordt besproken met zowel de cliënt als het gezinssysteem wat de hulpvraag is en welke korte- en lange termijndoelen hieruit voortvloeien. Vanuit deze informatie wordt er een zorgplan opgesteld en kan er een begeleidingstraject op maat worden gestart.

Kosten?
Voor meer informatie over de kosten voor de coaching kunt u contact opnemen met BPHV. De kosten kunnen particulier, vanuit PGB of vanuit zorg in natura bekostigd worden.

BPHV kan vanuit ZIN in de volgende gemeentes ondersteuning bieden (jeugd en WMO):

– Bergeijk
– Best
– Bladel
– Cranendonck
– Eersel
– Eindhoven
– Heeze-Leende
– Oirschot
– Reusel-De Mierden
– Valkenswaard
– Veldhoven

Staat uw gemeente hier niet bij? Neem gerust contact met mij op, zodat ik kan kijken wat ik voor u kan betekenen.